Nieśmiertelniki

Nieśmiertelniki – dog tags. Wybijamy na miejscu.

Co to jest?

Na początku XX wieku wprowadzono je w armii amerykańskiej. Były to dwie blaszki zawierające dane identyfikujące żołnierza. W razie śmierci żołnierza, jedna na nim zostawała, a druga była zabierana do dowództwa aby móc stwierdzić kto zginął na polu chwały. Pozostały elementem pop kultury do dnia dzisiejszego, choć mogą zawierać inne, użytkowe treści. Imię, nazwisko, tel. kontaktowy (dla dzieci) lub informację że ktoś jest diabetykiem czy grupę krwi.

Mamy dwie maszyny wybijające nieśmiertelniki na miejscu, „od ręki”.

Liczba wierszy – 5, liczba znaków w wierszu – 15

jak wygląda wybijanie, prezentuje poniższy film.

Nieśmiertelniki – dog tags – wybijanie.